Ps 101 Die regverdige Koning

Deel hierdie boodskap op sosiale media!

BYBELSTUDIE OOR DIE PSALMS : Psalm 101

DIE REGVERDIGE KONING !

Dawid regeer volgens die goedheid en die reg van die Here! Hy eer God omdat Hy goed en regverdig is. Hierdie twee eienskappe van God gaan altyd saam. Liefde en geregtigheid kan nie sonder mekaar bestaan nie; anders is dit valse liefde of valse geregtigheid. God is volmaak in liefde en geregtigheid. Dawid is ‘n tipe van Christus – daarin dat hy ook sy koningskap volgens hierdie twee eienskappe uitvoer. Die wêreld hou van “liefde” sonder reg en selfs van “reg” sonder liefde. Daarom is die koninkryke van die aarde juis altyd liefdeloos of onregverdig in hul handhawing van die reg. Dawid regeer met opregtheid volgens die beginsels van liefde (mercy) en regverdige oordeel. God is ‘n God van genade (kindness, goodness) en oordeel (judgement, justice). Iets van die karakter van God word in Dawid weerspieël. Daarom is hy ook ‘n voorbeeld van die Messias wat sou kom, om in liefde en geregtigheid te regeer op die troon van Dawid.

1 – 3 : Dawid stel vir homself ‘n hoë standaard van integriteit en heiligheid. As kind van God het hy die begeerte om reg voor God te lewe. Hy wil nie net reg regeer nie; hy wil eerstens reg lewe. Aardse regeerders sê vandag hul persoonlike lewe het niks met hul regering te doen nie. In die koninkryk van God is dit anders. Die leiers in die koninkryk van God kan heers en lei, namate hulle self ‘n voorbeeld is. Hulle moet eers persoonlik reg lewe, voordat hulle van hul onderdane of volgelinge kan verwag om reg te lewe. Dit geld vir elke vorm van leierskap (1 Kor. 11:1). Dawid sê hy wil in sy huis versigtig en met wysheid lewe. Hy is ernstig daaroor om eerstens in sy eie huis volgens God se liefde en geregtigheid te lewe. Dan eer hy die Here nie net met sy mond nie, maar met sy lewe. Daarmee gee hy vir sy gesin en vir die volk ‘n voorbeeld van hoe hulle moet lewe. Hy wil geen verkeerde optrede in sy lewe toelaat nie, en die dade van die afvalliges haat hy.

4 – 8 : Hy stel ook ‘n hoë standaard van geregtigheid vir sy onderdane. Hulle moet nie met ‘n verkeerde hart (twisted, crooked) naby hom kom nie, en alle mense met valsheid en kwaad (evil, bad) wil hy nie ken nie. As koning sal hy optree teen kwaadsprekers, en hoogmoediges verwerp. Hy sal kyk wie is getrou en standvastig en hulle deel van sy leiersgroep maak. Dié wat opreg is, kan hom as koning dien. Dit is ‘n duidelike voorbeeld van hoe die regering van die Messias sal wees. Die koninkryk van die Here is gegrond op liefde en geregtigheid. Daarom sal dit volmaak wees in alle opsigte. Dit wat Dawid nagejaag het, het hy soms in gefaal. Christus, as volmaakte voorbeeld, sal nie faal nie en sy koninkryk sal vir ewig volmaak regverdig wees. “Die Here die Almagtige is verhewe, Hy laat reg geskied; die heilige God laat Hom ken as die Heilige, Hy oordeel regverdig.” (Jes. 5:16) Hy sal op die troon van Dawid in reg en geregtigheid regeer vir ewig (Jes. 9:6). Korrupsie en leuens sal in sy koninkryk nie bestaan nie. Deel van sy geregtigheid is dat Hy die goddelose sal straf en uitroei. Hulle mag nie woon in die stad van God nie. As Dawid dit nie toegelaat het nie, hoeveel te meer sal hulle uit die koninkryk van die Here vir ewig uitgewerp word. “En daarin sal nie inkom iets wat verontreinig is en gruwelikheid (vuilheid) en leuens doen nie, maar net dié wat geskrywe is in die boek van die lewe van die Lam.” (Open. 21:27)

Die koninkryke van die aarde sal toeneem in goddeloosheid en korrupsie, juis omdat die leiers nie die eienskappe van liefde en geregtigheid in hulleself het nie. Tevergeefs sal hulle wat goddeloos is, probeer om regverdige regerings daar te stel. Dan sal die wêreld al meer verlang na ‘n regverdige koning wat vir ewig sal regeer. Die onstabiele regerings van die aarde sal meer en meer mense laat smag na ‘n liefdevolle regverdige heerser wat vir ewig sal bly. Waar sal hulle dit vind? Alleen by Jesus Christus as ewige volmaakte Koning! By sy wederkoms sal sy volmaakte regering aanbreek: ”Die koninkryke van die wêreld het die eiendom van onse Here geword en van sy Christus, en Hy sal as Koning heers tot in alle ewigheid.” (Open. 11:15) Lees ook Ps. 2:6-12.