Ps 103 Loof die Here die groot genadige God

Deel hierdie boodskap op sosiale media!

BYBELSTUDIE OOR DIE PSALMS : Psalm 103

LOOF DIE HERE, DIE GROOT GENADIGE GOD !

Hierdie is een van die mooiste psalms en was baie geliefd onder die gelowiges van die vroeë kerk. Dit is die persoonlike getuienis van ‘n persoon se eie belewenis oor God. Dit is ‘n loflied waarin sy getuienis na vore kom. Die goeie dinge wat die Here aan hom gedoen het, is ‘n getuienis dat God barmhartig, genadig, lankmoedig en groot van goedertierenheid is (v. 8). Hierdie psalm gaan meer oor God as Verlosser, terwyl Psalm 104 meer handel oor God se goedheid as Skepper. God is ook gou om sonde te vergewe, en as Hy vergewe, skryf Hy dit vir altyd af. Alles gaan oor God in dié psalm.

Verse 1 – 5 : Hy loof die Here, en roep homself daarna wéér op om God te loof. Hy is dankbaar vir vergifnis en genesing. In tye wat hy byna dood was, het die Here hom verlos (uit lewensgevaar gered) en God was liefdevol en sag teenoor hom. Die goedheid van God het telkens sy siel verkwik en versterk.

Verse 6 – 18 : God was ook goed vir die volk waarvan hy deel is. Hy doen geregtigheid en leer sy volk geregtigheid. Hy straf sy kinders minder as wat nodig is. Hy help mense wat verdruk word. Hy bly nie altyd kwaad en hou nie aan met baklei nie. Hy verwyder ons oortredinge van ons – so ver as die ooste verwyder is van die weste, en dit beteken dat dit heeltemal weggeneem word. Hy is nie net ‘n regverdige Koning (en Regter) nie, maar ook ‘n Vader. Soos ‘n aardse vader besef dat sy kind nog swak en onkundig is, is Hy sag en vol begrip teenoor hom. Hy besef die mens is verganklik en broos en struikel maklik. Maar teen die verganklikheid van die mens, is sy goedheid ewig en vas vir dié wat sy verbond hou. Sy almag is onaantasbaar en sy koninkryk is reeds volmaak in die hemel. Die aarde sal ook eendag so volmaak wees sonder enige bedreiging, sonde en siekte.

Verse 19 – 22 : Daarom moet die Here geloof word. Die gedig eindig met dit waarmee dit begin het: “Ek wil die Here loof!” God moet geloof word. Die magtige engele moet God loof. God is die magtige Heerser en tog ook ‘n liefdevolle Vader. Hierdie vaderskap van God word net beleef in ‘n verhouding met Hom. Al sy dienaars moet Hom loof, sy werke loof Hom, sy engele moet Hom loof. In die Nuwe Testament leer ons dat die Heilige Gees, wat in ons kom woon het, ons wil opwek om ‘n diep verhouding met die Vader te hê. Deur Jesus gaan ons na die Vader in gebed (Hebr. 10:19-20) en weens die prys wat Jesus betaal het aan die kruis, is ons erfgename van die Vader: “Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy Seun uitgestuur, gebore uit ‘n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. En omdat julle kinders is, het God die Gees van sy Seun in julle harte uitgestuur, en Hy roep: Abba, Vader! Daarom is jy nie meer dienskneg nie, maar kind; en as jy kind is, dan ook erfgenaam van God deur Christus.” (Gal. 4:4-7).

“As Ek dan ‘n Vader is, waar is my eer?” (Mal. 1:6)