Krag van onselfsugtige gebedslewe

Jak. 4, 5 Nader tot God en Hy sal tot julle nader.  Biddeloosheid is net so ‘n groot sonde soos hoerery en moord.  Dit is die verbreking van jou gemeenskap met God;  jou gemeenskap met God is die hart van christenskap. Biddeloosheid maak jou wêreldsgesind. Is daar gebrokenheid in jou hart?