*  Die belangrikste ding vir enige mens op aarde is dat jy tot ware geloof in Christus kom, en so die ewige lewe verkry.

*  Daarna is dit belangrik dat jy geestelik groei tot volwassenheid in Christus.

Die prediking en lering van ds. Etienne Maritz, wat jy op hierdie web-tuiste gaan kry, is baie spesifiek op hierdie twee basiese aspekte van die geloofslewe gerig.  Die Bybel roep elke mens op om tot bekering te kom (Hand. 17:30).  Ons moet egter nie by die begin van bekering bly stilstaan nie, maar groei in die geloof tot ons geestelik sterk word in die Here (Efes. 4:13).  Hierdie geestelike groei behels veral dat ons leer wie ons is in Christus, en wat dit beteken dat Hy in ons bly.

Jesus het gesê: "Bly in My, soos Ek in julle." (Joh. 15).

Op 21 Desember 2016 is ds. Etienne Maritz, na 'n hewige stryd met kanker, verlos daarvan en het die Here Jesus hom kom haal.  Ons dank die Here vir sy nalatenskap.  Na sy dood het ons heelwat ou kassette gekry wat 'n dierbare vriend, Hannes Pretorius, op MP3 gesit het. Elsabé Boshoff het die finale verwerking gedoen en nou kan ons nog almal deel in die seën daarvan.  Van vroeg in sy bediening af het Etienne Maritz besef dat kassette, en later CD,s/DVD,s, 'n magtige hulpmiddel is om die evangelie wyer te laat gaan as net jou plaaslike gemeente.  Baie dankie vir broers en susters in die Here wat hiermee gehelp het.  Sommige van die opnames is nie goeie kwaliteit nie, maar die evangelieboodskap is van uitstaande waarde.  Mag hierdie boodskappe ook vir u tot seën wees.  Dit sal ook vir ons as gesin bemoedigend wees as ons terugvoering van u kan kry hieroor.  As u vrae het, mag u maar hierdie webtuiste gebruik.  Dit sal goed wees om mekaar op hierdie wyse te versterk in die geloof.

Met groot vreugde deel ons gesin dus hierdie skatte met u.

Trudie Maritz

Klanklesings/Lesings per Maand/Jaar