*  Die belangrikste ding vir enige mens op aarde is dat jy tot ware geloof in Christus kom, en so die ewige lewe verkry.

*  Daarna is dit belangrik dat jy geestelik groei tot volwassenheid in Christus.

Die prediking en lering van ds. Etienne Maritz, wat jy op hierdie web-tuiste gaan kry, is baie spesifiek op hierdie twee basiese aspekte van die geloofslewe gerig.  Die Bybel roep elke mens op om tot bekering te kom (Hand. 17:30).  Ons moet egter nie by die begin van bekering bly stilstaan nie, maar groei in die geloof tot ons geestelik sterk word in die Here (Efes. 4:13).  Hierdie geestelike groei behels veral dat ons leer wie ons is in Christus, en wat dit beteken dat Hy in ons bly.

Jesus het gesê: “Bly in My, soos Ek in julle.” (Joh. 15).

Op 21 Desember 2016 is ds. Etienne Maritz, na ‘n hewige stryd met kanker, verlos daarvan en het die Here Jesus hom kom haal.  Ons dank die Here vir sy nalatenskap.  Na sy dood het ons heelwat ou kassette gekry wat ‘n dierbare vriend, Hannes Pretorius, op MP3 gesit het. Elsabé Boshoff het die finale verwerking gedoen en nou kan ons nog almal deel in die seën daarvan.  Van vroeg in sy bediening af het Etienne Maritz besef dat kassette, en later CD,s/DVD,s, ‘n magtige hulpmiddel is om die evangelie wyer te laat gaan as net jou plaaslike gemeente.  Baie dankie vir broers en susters in die Here wat hiermee gehelp het.  Sommige van die opnames is nie goeie kwaliteit nie, maar die evangelieboodskap is van uitstaande waarde.  Mag hierdie boodskappe ook vir u tot seën wees.  Dit sal ook vir ons as gesin bemoedigend wees as ons terugvoering van u kan kry hieroor.  As u vrae het, mag u maar hierdie webtuiste gebruik.  Dit sal goed wees om mekaar op hierdie wyse te versterk in die geloof.

Met groot vreugde deel ons gesin dus hierdie skatte met u.

Trudie Maritz

 

Jongste Lesings

Bestel ons boek!

TuisbladEtienne Maritz wou baie graag hierdie boek publiseer, omdat dit ’n getuienis is oor Jesus en oor wat Jesus in sy lewe gedoen het. Jesus het hom egter kom haal voordat die boek klaar geskryf was. Die grootste gedeelte het hy klaar geskryf terwyl hy vir byna ’n maand in afsondering gelê het tydens sy stamseloorplanting. Gelukkig het hy ook sy hele lewe deur dagboek gehou. In hierdie dagboeke het ek roerende gedigte gevind wat hy geskryf het na die dood van ons seuns. Daar was ook gedigte waarin hy die Here geloof het en ook waarin hy geskryf het oor sy geestelike stryd en pad met die Here – sy stryd om die gekruisigde lewe te leef, en alles oor te gee aan sy Here wat altyd die beste geweet het.

Ek het ook persone, wat in Etienne se gemeentes was, en met wie hy ’n pad gestap het, ook ander vriende en familie wat na aan sy hart was, gevra om hul indrukke neer te skryf. Baie dankie aan julle almal!

Al hierdie inligting sal verweef word in dit wat Etienne self geskryf het. Die laaste gedeelte wat hy nog wou skryf oor die Here se werkinge in die gemeentes waar hy gewerk het, het ons gekry uit getuienisse van gemeentelede.

Mag hierdie boek u bemoedig om enduit die pad met die Here Jesus te stap op hierdie aarde. Mag Hy u lei in die lewe van “met Christus gekruisig te wees” en mag u in ’n opstandingslewe saam met Hom leef.

Sy genade was en is elke dag vir ons genoeg.

Trudie Maritz