Ps 97 Juig oor die Here as Koning

Deel hierdie boodskap op sosiale media!

BYBELSTUDIE OOR DIE PSALMS : Psalm 97

JUIG OOR DIE HERE AS KONING!

Die Here is Koning! Hy is die Allerhoogste bo alle gode en alles op die aarde. Geregtigheid en reg is die fondasie waarop sy troon gebou is. Hy regeer met reg en geregtigheid en Hy is in oorlog teen alle vorms van ongeregtigheid en ontrou. Hy is in sy wese heilig en daarom handel Hy met reg. Dit gee rede aan die aarde om bly te wees. Selfs die eilande wat in die see lê as klein stukkies aarde wat eenkant lê, mag deel kry aan die vreugde. God is nie wisselvallig en nukkerig soos die afgode nie. Hy is onaantasbaar heilig en rein. Daarom haat Hy sonde en sal dit oordeel en straf. As God nie sonde en ongeregtigheid straf nie, laat Hy as almagtige Regter toe dat mense voortgaan in goddeloosheid. Wanneer Hy die goddelose straf, leer die inwoners van die aarde wat geregtigheid is. (Jes. 26:9) Sy konsekwente optrede teen onreg bring blydskap vir hulle wat smag na ‘n regverdige heerser.

Verse 1 – 6 : Die regverdige koningskap van die God van Israel moet duidelik verkondig word as rede tot blydskap. Hy is omring met wolke en donkerheid en ‘n vuur gaan voor sy heilige gesig uit om alle ongeregtigheid te vernietig en goddelose teenstanders te straf. Wolke en weerlig in die natuur beeld sy houding van oordeel teenoor goddeloosheid uit. God is ‘n verterende vuur (Hebr. 12:29) Die mense het ontsag vir geweldige donderweer met weerligte wat die aarde verlig. Hoeveel te meer moet ons vir God ontsag hê wat die Skepper daarvan is, en iets van sy karakter daardeur openbaar. Die hemel verkondig sy geregtigheid en die aarde behoort daarvoor heilige ontsag te hê. God sal sterk optree teen al sy teenstanders wat voortgaan om in ongeregtigheid te lewe. God se skoonheid (heerlikheid) is veral gebaseer op sy karakter van geregtigheid.

Verse 7 – 12 : Die afgode is onbeduidende nikswerd gode wat eintlik nie bestaan nie. Hulle is ”nikse”. Hulle is deur mense se verbeelding geskep en daaragter sit die duiwel met sy bose magte. (1 Kor. 10:20) Hy beïnvloed mense om sleg te lewe en die begeertes van hul sondige natuur te doen. (Ef. 2:1-3) Afgodery sal altyd teleurstel, en God heers as Almagtige oor die bose magte wat daaragter sit. Sion is bly as die volke deur afgodery teleurgestel word, sodat hulle oop kan wees vir die verkondiging van die geregtigheid van die ware God. God se oordele maak die gelowiges bly, want dit is altyd regverdig. God is baie hoog bo alle vorms van mag en gesag. Hy is uitermate (exceedingly) hoog en onaantasbaar in sy almag. Hulle wat die Here liefhet, moet die kwaad haat, want God haat alles wat sleg (evil) is. Tussen die gelowiges en hul Koning is ‘n band van liefde, wat juis gesetel is in sy geregtigheid. Wie God liefhet , sal geregtigheid liefhê. Dit is heilige liefde wat nie soseer gebaseer is op oppervlakkige emosies nie, maar op liefde vir die waarheid. Daarom is liefde bly oor die waarheid. (1 Kor. 13:6) Ware liefde kom van God af en verwerp onreg en onwaarheid. Daarom dat die apostel van die liefde aan die vroeë kerk geskryf het dat hy bly is oor die gelowiges wat in die waarheid wandel. (2 Joh. v. 4) Liefde sonder waarheid is vuil en vleeslike liefde. God sal dié bewaar wat getrou en toegewyd lewe, en hulle red uit die hand van die goddelose. (2 Petr. 2:9) Dié wat die Here liefhet en dien, moet wegdraai en wegbly van die kwaad en doen wat goed is. (1Petr. 3:10-12) God se geregtigheid is soos lig wat uitgestraal word sodat die gelowiges in daardie lig kan wandel. Uit die lig kom alles wat reg en waar en goed is. (Ef. 5:8-10)

Die digter eindig die psalm met die oproep waarmee hy begin het. Die Here self en sy karakter moet die blydskap van sy kinders wees, te midde van ‘n slegte en goddelose mensdom. Hy is heilig en daarom moet hulle sy Naam loof, telkens as hul oor sy heiligheid nadink. Die regverdiges hou van geregtigheid en reg, en soek en vind dit by hulle God. So ‘n Koning gee ewige stabiliteit en dit bring vreugde wat lei tot lof van sy Naam!