Ps 99 Buig voor die heilige Koning

BYBELSTUDIE OOR DIE PSALMS : Psalm 99 BUIG VOOR DIE HEILIGE KONING ! Jahweh is Koning! Hy is heilg en regverdig! Hy is groot bo almal! Dít is die duidelike boodskap van dié psalm. Daarom moet hy “verhoog” word. Hy moet erken word vir wie Hy is. Sy groot en ontsagwekkende Naam moet geloof word. […]

Ps 100 Juig voor die Here

BYBELSTUDIE OOR DIE PSALMS : Psalm 100 JUIG VOOR DIE HERE! Hierdie psalm is die finale koningspsalm, en is deur die vroeë kerk in die môre gesing. Die hele aarde word opgeroep om die Here te loof en Hom die lof en eer te gee wat Hom toekom. Die Here self, as Koning, is die […]

Ps 101 Die regverdige Koning

BYBELSTUDIE OOR DIE PSALMS : Psalm 101 DIE REGVERDIGE KONING ! Dawid regeer volgens die goedheid en die reg van die Here! Hy eer God omdat Hy goed en regverdig is. Hierdie twee eienskappe van God gaan altyd saam. Liefde en geregtigheid kan nie sonder mekaar bestaan nie; anders is dit valse liefde of valse […]

Ps 102 Gebed uit nood en ellende

BYBELSTUDIE OOR DIE PSALMS : Psalm 102 GEBED UIT NOOD EN ELLENDE ! Hierdie psalm is die diepe hartroep van iemand wat in persoonlike pyn en nood verkeer weens ‘n siekte wat hom teister en wat sy liggaam agteruit laat gaan. Daarby is hy in ‘n slegte situasie saam met die res van sy volk […]

Ps 103 Loof die Here die groot genadige God

BYBELSTUDIE OOR DIE PSALMS : Psalm 103 LOOF DIE HERE, DIE GROOT GENADIGE GOD ! Hierdie is een van die mooiste psalms en was baie geliefd onder die gelowiges van die vroeë kerk. Dit is die persoonlike getuienis van ‘n persoon se eie belewenis oor God. Dit is ‘n loflied waarin sy getuienis na vore […]

Ps 95 Kom ons loof God as ons koning en herder

BYBELSTUDIE OOR DIE PSALMS : Psalm 95 KOM ONS LOOF GOD AS ONS KONING EN HERDER ! Dié psalm is deel van die agt psalms wat God se koningskap en regverdige regering prys en verkondig. In die vorige psalm het die digter die Here opgeroep om geregtigheid te laat geskied en die goddelose te straf. […]

Ps 96 Loof die regverdige Regter en Koning

BYBELSTUDIE OOR DIE PSALMS : Psalm 96 LOOF DIE REGVERDIGE REGTER EN KONING ! Die Here is die regverdige Regter wat regverdig sal oordeel oor die nasies. Hy moet deur die ganse skepping geprys en geëer word vir die lof wat Hom toekom as REGVERDIGE REGTER. Tans is daar nog baie onreg in die wêreld, […]

Ps 97 Juig oor die Here as Koning

BYBELSTUDIE OOR DIE PSALMS : Psalm 97 JUIG OOR DIE HERE AS KONING! Die Here is Koning! Hy is die Allerhoogste bo alle gode en alles op die aarde. Geregtigheid en reg is die fondasie waarop sy troon gebou is. Hy regeer met reg en geregtigheid en Hy is in oorlog teen alle vorms van […]

Ps 98 Sing tot eer van die regverdige Koning

BYBELSTUDIE OOR DIE PSALMS : Psalm 98 SING TOT EER VAN DIE REGVERDIGE KONING! psalm gaan nog steeds oor die regverdige Koning van Israel en is baie soortgelyk aan Psalm 96. Hy is meer as net Koning van Israel. In sy verhouding met Israel openbaar Hy Hom aan al die nasies as Koning van die […]

Ps 91 Die beskerming van die Allerhoogste

BYBELSTUDIE OOR DIE PSALMS : Psalm 91 DIE BESKERMING VAN DIE ALLERHOOGSTE ! Psalm 91 is ‘n loflied oor die veilige bewaring van die gelowige wat sy skuiling by God soek. Ons moet kies om by God te skuil en Hom in alle omstandighede te vertrou. As mens Psalm 91 oppervlakkig deurlees, kan dit egter […]