Ps 95 Kom ons loof God as ons koning en herder

Deel hierdie boodskap op sosiale media!

BYBELSTUDIE OOR DIE PSALMS : Psalm 95

KOM ONS LOOF GOD AS ONS KONING EN HERDER !

Dié psalm is deel van die agt psalms wat God se koningskap en regverdige regering prys en verkondig. In die vorige psalm het die digter die Here opgeroep om geregtigheid te laat geskied en die goddelose te straf. Die digter was ook verseker dat die reg tot volle geregtigheid sal terugkeer wanneer God op sy tyd besluit om op te tree. Hierdie psalm roep die volk van die Here op om God te loof en te aanbid as Koning en Herder van sy volk. Hy is die ware God wat as Skepper en Redder sy volk sy kudde gemaak het. Daarom is Hy die Rots van hul heil (verlossing). Die ander gode is valse gode. Onder die heidene was Baäl die god van die berge, Molech of Molek die god van die dieptes (hulle het ook kinders aan hom geoffer) en Tiamat die god van die see. Maar dit is nie-gode, afgode. Die God van Israel is dié God wat alles geskape het en oor alles heers. God het homself tot sy volk verbind en is betroubaar en almagtig in sy verlossingsdade waarmee Hy sy volk sy eiendom gemaak het. Sy grootheid moet geloof word en die volk moet laag voor hom buig en hom aanbid as die Koning oor alle vorms van mag en gesag.

1 – 7 : Die digter roep die volk van die Here op om hom te loof en om nader te kom na Hom met aanbidding en lofsange. God moet toegejuig word. Spontane vreugde is deel van die lofprysinge van ‘n volk wat verlos is en veilig by die Here as hul Herder is. Die rede vir die lofprysing is veral die grootheid van God wat oor die hele aarde beheer het en tog afgebuig het na sy volk om ‘n intieme verhouding met hulle te skep en te onderhou. Sy grootheid en almag moet ons laat aanbid, neerbuig en kniel in eerbetoon. Drie woorde word gebruik om ons nederigheid voor Hom te openbaar: aanbidding, neerbuig en kniel. Dit is liggaamshoudinge wat die respek in ons harte teenoor hom openbaar. Hierdie geweldige groot God is “ons God”! Die volk van die Here moet besef wat ‘n voorreg dit is om aan hierdie God te behoort en in ‘n verhouding met hom te kan staan. Hy is die Heerser van die wêreld, maar ook die Herder van sy kinders. As Herder wil Hy hulle liefdevol versorg en beskerm en in ‘n naby-verhouding met hulle lewe. Sy skape moet na sy stem luister en hom volg. Hy praat met hulle en lei hulle volgens sy wil. Hierdie verhouding vra liefde en respek.

8 – 11 : Lees Hebr. 3:7-11. Ongelukkig is daar egter ook die ongehoorsames onder die volk van die Here wat hom nie werklik respekteer en vertrou nie. Dit is die groot antiklimaks van sondige en vermetele reaksie op die goedheid van God. Daarvan was die opstandige optrede van die volk by Meriba ‘n duidelike voorbeeld. Nadat God hulle met magtige dade uit Egipte verlos het en met die wolk- en vuurkolom gelei het en in al hul behoeftes voorsien het, het hulle gebrek aan geloof geopenbaar toe daar nie water vir hulle was om te drink nie (Ex. 17:1-7). God wil vertrou word. Ongeloof in Hom beledig hom en skend sy karakter. Verder is hul ongeloof geopenbaar toe hulle nie die beloofde land wou ingaan nie (Num. 14). Hulle het die Here nie vertrou dat Hy sy beloftes aan hulle sou waar maak nie. Dit was die uiterlike bewys van hul innerlike dwalende harte. Daar is baie ongelowiges onder die volk van God. Daar is baie valse gelowiges binne die kerk van die Here. Johannes, die apostel, het later geskryf: ”Hulle het van ons uitgegaan, maar was nie van ons nie.” (1 Joh. 2:19) Daar is die heidennasies wat God onteer deur valse gode te dien. Maar die ergste disrespek teenoor die Here is wanneer hulle, wat deel is van die kerk van die Here, nie na sy stem luister nie en hulle harte verhard. So mis hulle die verlossing wat so naby aan hulle gekom het en gaan nooit sy rus in nie. Die lofprysinge en aanbidding van die ware gelowiges is egter ‘n kragtige getuienis van die verlossingsdade van die Here. Hulle het geleer dat God verlos en voorsien en betroubaar is. Terwyl dié met harde harte van God af wegdwaal en sy toorn ontlok, kom die ware gelowiges nader na God met lofsange en gejuig. Hulle bring die eer aan God wat Hóm toekom.