Ps 102 Gebed uit nood en ellende

Deel hierdie boodskap op sosiale media!

BYBELSTUDIE OOR DIE PSALMS : Psalm 102

GEBED UIT NOOD EN ELLENDE !

Hierdie psalm is die diepe hartroep van iemand wat in persoonlike pyn en nood verkeer weens ‘n siekte wat hom teister en wat sy liggaam agteruit laat gaan. Daarby is hy in ‘n slegte situasie saam met die res van sy volk nadat vyande Sion verwoes het en mense as gevangenes weggevoer het. Die psalm self sê dit is die gebed van iemand wat in nood is (poor, weak, afflicted, lowly) omdat dit in alle opsigte met hom sleg gaan sodat hy oorweldig is deur sy ellende. Daarom is sy gebed ‘n noodkreet en is daar ‘n dringende houding in sy geroep om hulp. Hy vra herhaaldelik dat die Here moet luister, want hy beleef God het hom verwerp en verlaat. Hy vergelyk sy eie verganklikheid met God se onverganklikheid en stel steeds sy vertroue op God wat heers en wat weer genadig sal wees. Hy weet die Here sal hul gebed nie verag nie, en Sion weer opbou. Omdat God die Skepper is en beheer oor almal en alles het, sal Hy Israel weer in sy land laat woon soos Hy beloof het.

Verse 1 – 12 : Die hulpelose roep na God en smeek dat die Here na hom sal luister. God moet nie sy gesig van hom af wegdraai in die tyd van sy benoudheid nie. Hy moet sy oor na hom draai en luister. As hy roep, moet die Here gou antwoord, want sy ellende is groot. Sy liggaam is in pyn en ellende gedompel en sy siel voel verlate en eensaam. Sy liggaam brand soos vuur en hy het al sy eetlus verloor. Hy eet wel omdat hy aan die lewe moet bly, maar dit gaan gepaard met trane. Hy word verneder en sy naam word as ‘n vloekwoord gebruik. Sy lewe is naby sy einde, soos ‘n skaduwee wat lank geword het en hy is eensaam soos ‘n pelikaan in die woestyn.

Verse 13 – 23 : Hy vind sy troos in wié God is. God heers steeds oor al die volke en sal oor Israel heers van geslag tot geslag, soos Hy beloof het. Daarom weet hy dat die Here op die bestemde tyd sal ingryp en Sion weer genadig sal wees. Die gelowiges het Sion lief omdat God daar woon. Die Here sal Sion weer opbou en dan sal al die nasies dit sien en die Here vrees. Hy sal luister na die gebede van sy kinders en afkyk vanuit sy heilige woning en die gekerm van die gevangenes hoor. Hy sal dié wat naby die dood is, bevry. Hulle sal die Naam van die Here in Sion besing en sy lof in Jerusalem. Ander volke sal sien dat Hy die ware God is, en ook na Jerusalem kom om Hom te dien. Hierdie profesie het waar geword toe daar op pinksterdag gelowiges uit baie volke in Jerusalem was en die Heilige Gees saam met die Jode ontvang het. Dit sal ten volle vervul word met die koms van die nuwe aarde wanneer al die nasies en hul konings na die Nuwe Jerusalem sal gaan om God te loof.

Verse 24 – 29 : Hy verwys nou weer na sy eie ellende en hoe swak hy is na liggaam en siel. God het sy dae verkort. Daarom vra hy dat die Here hom sal spaar en nie in die helfte van sy lewensjare sal wegneem nie. Terwyl God se jare ewig is, moet Hy verstaan dat die digter ook kan begeer om langer te leef op aarde, en sy lewe op die normale tyd te voltooi. God bly altyd dieselfde, al sal sy skepping agteruitgaan en verslyt. Die wetenskap het bevestig dat die aarde ‘n begin gehad het en dat dit afgaan in kwaliteit, so ook die son wat stadig uitbrand. (Rom. 8:18-25, 2 Kor. 4:16-18) Maar God sal vir ewig bestaan en daarom kan Hy ook weer nuwe lewe gee aan sy kind wat tot Hom roep. Hy wil nie nou al sterf nie. Maar een of ander tyd sal hy sterf, en dan kan hy nog steeds daarop vertrou dat die ewige God nog sal voortgaan om met die gelowiges van die volgende geslagte ‘n pad te loop. God se verbondsbeloftes sal tot in ewigheid bly bestaan. Daarom sal die nageslag van Jakob weer veilig woon in die land wat aan hulle behoort. As die vyande hulle verdryf, sal die Here hulle altyd weer terugbring. Met die nuwe aarde en met die Nuwe Jerusalem sal dit vir ewig waar word. Al die nasies wat in die God van Jakob glo, sal deel aan hierdie verbondsbelofte. Jerusalem sal die lig vir die nasies wees wanneer die Messias kom, en die nasies sal na sy lig toe kom. (Jes. 60:1-5) Hierdie psalm se gebed en baie soortgelyke gebede van gelowiges deur die eeue in tye van diepe nood, sal finaal verhoor word met die koms van die nuwe aarde, waar alle pyn en trane vir ewig weggeneem sal word! (Open. 21:1-5)