Ps 94 Here, tree tog op as Regter van die aarde

Deel hierdie boodskap op sosiale media!

BYBELSTUDIE OOR DIE PSALMS : Psalm 94

HERE, TREE TOG OP AS REGTER VAN DIE AARDE !

Die Here is Koning en Regter. Daarom het Hy die reg om te oordeel en te straf. Die goddelose besef dit egter nie, en gaan blindelings voort met die lewe om hulself te geniet terwyl hul op ander trap. Hulle dink nie eers daaraan dat God hulle sien en hulle gaan oordeel nie. Hulle kom nie tot insig en tot bekering nie. Dit is die toppunt van dwaasheid en vermetelheid. Hulle vervolg en verdruk die gelowiges. Selfs onder die volk van die Here is daar goddeloses. Al die verbondskinders is nie waarlik kinders van God nie. Die bewys daarvan is dat hulle hul mede- volksgenote wat wel die Here dien, skade aandoen en die kwesbares seermaak. Maar God sal op die ou end optree in geregtigheid en die regverdiges sal dit sien en bly wees. Hy laat die ongeregtigheid van die kwaaddoeners teen hulle draai, sodat hulle die oorsaak is van hul eie straf. God is ‘n rots vir die gelowige omdat Hy as koning reg sal laat geskied.

1 – 7 : Die regverdige Jahweh haat ongeregtigheid en sal wraak uitoefen op hulle wat volhard in goddeloosheid. Die digter roep die Here aan om op te tree teen die trotse goddelose wat ongehinderd voortgaan met hul slegte dade en nog daaroor juig ook. Hulle spog selfs met hul sukses wat deur onreg en korrupsie verkry word. Hulle is genadeloos en wreed teenoor die mense wat hulleself nie kan verweer nie. Dit gaan alles net oor hulleself en selfverrykking. God is vir hulle geen werklikheid nie en hulle sê Hy sien nie wat hulle doen nie. Hulle glo nie dat God betrokke is by die mense se lewens op aarde nie en daarom word hulle elkeen ‘n klein god wat maak soos hy wil. Die digter vra dat die Here nou sal optree en die reg sal handhaaf deur op te tree in die helder lig van sy heiligheid en geregtigheid.

Verse 8 – 11 : Die digter spreek nou die goddelose direk aan oor hul dwaasheid. Wanneer sal hulle verstandig word? Besef hulle nie dat God wat vir die mens ore en oë gemaak het self kan hoor en sien nie? Hy sien wie nietige dinge bedink en najaag, teenoor dié wat hulle deur hom laat leer. Hy onderskei tussen regverdiges en goddeloses. Hy weet alles wat hulle dink en doen en sal daarvolgens as Regter oordeel.

Verse 12 – 15 : Al neem God tyd, sal Hy uiteindelik optree en die reg handhaaf. Hy sal aan die gelowige rus gee van sy teëspoed terwyl Hy gereed maak om die goddelose te straf. Die Here sal die ware gelowiges nie in die steek laat nie, al ly hulle vir ‘n tyd lank onder die kwaaddoeners. God as soewereine Koning oor die aarde sal daarvoor sorg dat die reg terugkeer na elke beginsel van geregtigheid.

16 – 23 : Wie sal die kind van God beskerm teen die werkers van ongeregtigheid? Selfs in die tyd waarin die Here talm om teen hulle op te tree, bewaar Hy die gelowige teen dié wat hom bestorm. As dit nie daarvoor was nie, sou hulle hom al dood gemaak het. Wanneer die bedreiging van die goddelose so erg word dat die gelowige ontsteld en onrustig raak, vind hy by die Here self vertroosting sodat hy met geduld kan wag tot God gaan optree. Die goedheid van die Here in ‘n korrupte en sondige wêreld ondersteun hom en dra hom deur elke bedreiging. Die onregverdiges doen moeite om teen God se geregtigheid in te gaan, maar bring ook so die oordeel oor hulleself. God se regering hou geen gemeenskap met die werke van die duisternis nie. God is lig en daar is geen duisternis in hom nie (1 Joh. 1:5). Juis daarom is die Here vir die gelowige ‘n vaste en veilige vesting. In heilige geregtigheid sal Hy die goddelose se ongeregtigheid op hulle laat terugkeer en hulle verdelg. Hy sal antwoord op die gebede van die regverdiges wat roep om reg en geregtigheid. Dit sal uitloop op die groot dag van geregtigheid, die groot oordeelsdag. Johannes sluit veel later by die digter aan en bevestig die komende optrede van God teenoor die goddelose: ”Toe het ek die engel wat oor die water toesig hou, hoor sê: ”U is regverdig, U wat is en wat was, U die Heilige, omdat U hierdie oordeel voltrek het, want hulle het die bloed van die gelowiges en die profete vergiet, en U het hulle self bloed laat drink. Dit het hulle verdien”. Toe het ek die engel wat oor die altaar toesig hou, hoor sê: ”Ja Here God, Almagtige, betroubaar en reg is u oordele.” (Open. 16:5-7)