Ps 4 Aandlied

Deel hierdie boodskap op sosiale media!

BYBELSTUDIE OOR DIE PSALMS : Psalm 4

 

‘N AANDLIED

 

Hierdie psalm sluit nou aan by die vorige en is vir dieselfde omstandighede geskryf. Indien dit nie gerig was op die tyd van Absalom se opstand nie, is dit in en vir ‘n soortgelyke situasie geskryf. Die koning se eer is op die spel. Mense wat nie besef dat God hom aangestel het nie, waag dit om die koning se gesag te bevraagteken.

 

Verse 2 – 4 : Dawid vra dat die Here hom sal antwoord as hy tot Hom roep, soos wat Hy hom al vroeër uit onmoontlike situasies gered het en telkens die oplossing gegee het. Hy vra ‘n tweede keer dat God sy gebed sal verhoor terwyl hy op God se genade alleen staatmaak. God, wat regverdig is, is sy God en daarom kan Hy vertrou dat God hom sal beskerm teen onregverdige optrede.

 

Verse 3 – 6 : Hy spreek die leiers aan, wat mislei is deur ander om by die sinlose opstand betrokke te raak, deur hul te laat besef dat hul teen God stry en die stryd sal verloor. Hulle moet liewer hul lewens met die Here regmaak sodat hulle God op die regte wyse kan dien, naamlik binne sy wil. Weens God se soewereine uitverkiesing is die koning die voorwerp van God se liefde en beskerming. As God iemand vir ‘n bepaalde taak aanstel, sal God hom ook in daardie taak beskerm tot die rol vervul is. God het hom afgesonder vir sy roeping as koning en dit het niks met menslike verdienste te doen nie, maar met God se ewige raad wat wonderlik en onbegryplik is. Die opstandelinge moet liewer sidder by die besef dat hulle teen God se raad ingaan en hul gewetens moet hul tot besinning bring.

 

Vers 7 : Daar is egter nog ‘n ander groep mense. Daar is baie wat steeds aan die koning se kant is, maar tog twyfel of daar redding sal kom. Hulle moet ‘n openbaring kry van wie God is. God is die antwoord in alle nood soos lig wat die donkerte verdryf. Selfs hulle wat insien wat die plan en wil van God is, ken God nie goed genoeg om Hom te vertrou om dit in vervulling te laat gaan nie. Hulle kyk na die omstandighede en maak hul berekenings of dit gaan uitloop op vervulling. Dawid ken God egter as die Een wat sy beplanning en beloftes self in vervulling laat gaan ten spyte van die grootste teenstand.

 

Verse 8 – 9 : Die vrede wat die intieme kennis van God gee, is innerlik en nie gebaseer op uiterlike omstandighede nie. Dit gee vreugde en vrede wat selfs groot menslike ondersteuning (soos in Absalom se geval) nie kan gee nie. Jy kan baie ondersteuning van mense hê, maar sal steeds sonder innerlike vreugde en vrede wees as jy buite God se wil dinge aanpak. Die God wat voorsien, is tog belangriker as die voorsiening self. Die God van beskerming is belangriker as alle beskerming wat mense kan bied. Daardie wete is ‘n geloofsfeit wat vertroue gee te midde van enige bedreiging. Die een wat in die wil van God is, is die een wat rustig is. (Dink maar aan Petrus wat in die tronk so vas geslaap het dat die engel aan hom moes vat om hom wakker te kry, Hand. 12:7). Paulus en Silas sing lofliedere terwyl hulle in kettings in die gevangenis was (Hand. 16:23-26). Dit is die vrede wat alle verstand te bowe gaan, wat die ware gelowige kry wanneer hy deurgebid het (vers 4b en Fil. 4:6-7). Dit bewaar die hart en die verstand teen die druk en aanslae van die lewe. Dit maak jou oorwinnend in alle omstandighede (Rom. 8:37). Dit is ‘n oorwinning in die hart, wat deur God gewerk word, wat nie van uiterlike hulp afhanklik is nie. Nadat jy deurgebid het, kan jy maar gaan slaap, want die oorwinning is klaar behaal. Die Vader wat jou in die verborgene sien, sal jou in die openbaar beloon, in die openbaar ‘n werklikheid laat word (Mat. 6:6).

 

As God vir jou taak het, kan niemand jou daaruit kry nie. By God is alle dinge moontlik. Dawid kyk na God, en nie na mense nie.