Ps 28 Gebed om verlossing

Deel hierdie boodskap op sosiale media!

BYBELSTUDIE UIT DIE PSALMS : Psalm 28

 

GEBED OM VERLOSSING

 

Hierdie psalm is, net soos die vorige twee psalms, ‘n gebed om verlossing van dreigende doodsgevaar. Die digter wil nie deur die goddeloses omkom nie. Nie omdat hy bang is vir die dood nie, maar omdat mense dan sal dink dat hy self goddeloos is. Die Here moet hom teen hulle beskerm sodat hy nie net soos hulle sterf en met hulle vereenselwig word nie. Dit sal tot oneer van die Here wees as die koning van sy volk deur ongelowiges gedood word, en die nasies nie meer onderskei tussen regverdiges en goddeloses nie. Hulle sal dan sien dat die regverdige net so sterf soos die goddelose, en dink dat daar geen verskil tussen hulle is nie. Hy roep om hulp en bid deur tot hy weet hy is verhoor, net soos vorige kere. Hy weet dan God het hom verhoor, en hy begin God alreeds te prys vir sy hulp, nog voor die praktiese uitkoms daar is. Sy gebed is gemeenskap met God in sy heiligdom in die tempel. Soos altyd draai sy gemeenskap met God om die tempel as woonplek van God. Sy gebed spreek van die begin tot die einde van vertroue op God wat, soos ‘n rots, onveranderlik en ewig is.

 

Verse 1 – 5 : Dawid roep die Here aan. Dit is gebed met intensiteit en doelgerigtheid. Dit is gebed wat uit benoudheid kom. Dit is dringend. Hy smeek selfs en rig sy hande op na die heiligdom. Sy gebed is absoluut net op God gerig. God is vir hom soos ‘n rots wat vas is en waarbinne hy kan skuil. Hy roep om hulp, soos net iemand wat in groot benoudheid is, dit kan doen. Hy stel sy saak duidelik en vra spesifiek wat sy behoefte is. God moet hom nie laat sterf soos die ongelowiges sterf nie. Hy moet ook nie deur hulle gedood word nie. Verder moet die Here hulle straf volgends hulle dade, dat hulle die vrug van hul eie boosheid pluk. Hulle is onopreg / vals en neem God in niks in ag nie. Omdat hulle boos is, doen hulle bose werke en leer nie uit God se optredes teen diesulkes in die verlede nie. Hulle het geen ontsag vir God nie. God weet wat hul ingesteldheid is en sal hulle nie opbou nie, maar afbreek. Wat hulle saai, sal hulle maai. Hy weet reeds in sy hart dat God teen hulle sal optree, want hy ken God soos Hy Hom al voorheen deur sy dade geopenbaar het. Hy weet dat hy in lyn met God se geopenbaarde wil en karakter bid.

 

Verse 6 – 9 : Nou gaan sy gebed oor in lofprysing, want hy ontvang reeds die sekerheid dat hy verhoor is. Sy gebed was ‘n uitdrukking van geloof op God en op die karakter van God. Die Here is sy sterkte en sy skild. Hy vind sy krag en beskerming in die almag en betroubaarheid van God. Weer, soos in vorige psalms, loof hy die Here vir die verlossing nog voor hy dit sien. Hy skep nie sy eie geloof deur met sy verstand te kies om vooraf net te glo hy is verhoor nie. Hy stel hom nie self positief in en glo maar net eenvoudig alles sal goed gaan nie. Nee, hy bid eers deur tot hy die wete in sy hart kry dat God hom verhoor het. Die Heilige Gees sterk dan eers die antwoord wat God in sy hart gee. Bonatuurlike oortuiging word deur God aan hom geskenk, en dit is die teken dat hy verhoor is. God gee die antwoord in sy hart. Dit is geloof en sekerheid wat God werk in antwoord op sy gebed. Dit kom nie van homself af nie. Dit is nie ‘n eie keuse tot ‘n positiewe instelling nie. Dit is die sekerheid van gebedsverhoring! Sy HART het eers die antwoord ontvang, daarna dink hy vanuit die vaste oortuiging wat God in sy hart gelê het. Hy weet hy IS gehelp, nog voor hy prakties verlos is. Sy HART het tydens die gebed vertrou dat God sal help, maar nog meer, dat God sy geroep sal beantwoord sodat hy vooraf sal weet wat die uitkoms sal wees. Daarom jubel sy hart en skryf hy die gedig. Daarom is die sang van gelowiges dikwels ook ‘n teken van oorwinning wat behaal is voor die uitslag daar is. Ander kere word daar natuurlik ook gesing as die praktiese oorwinning en verlossing gekom het. Die hele volk van God deel in Dawid se oorwinning. God openbaar Hom in gebedsverhoring as die Sterke wat mag het om te verlos. Hy is ‘n VESTING VAN VERLOSSING vir die gelowige. Soos ‘n fort wat sterk en onwankelbaar beskerming bied, so is God vir sy volk. Die basiese stryd in die wêreld is tussen gelowiges en ongelowiges wat God bly verwerp. Daarom het die ganse kerk altyd wêreldwyd God se hulp en beskerming nodig. Die volk van God, uit al die nasies, kan bid vir die redding van verlorenes, maar ook dat God die goddeloses sal vergeld volgens hulle dade. Ons mag nie die wraak in ons eie hande neem nie, maar kan bid dat God geregtigheid sal laat geskied. Hy sal dit op die regte tyd doen! Vir sy eie volk is Hy die Herder wat hulle dra tot in ewigheid!