Ps 26 Dink aan my opregtheid Deel 1

Deel hierdie boodskap op sosiale media!

BYBELSTUDIE OOR DIE PSALMS : Psalm 26

DINK AAN MY OPREGTHEID

Hierdie is ook een van die “onskuldpsalms” waarin Dawid vra die Here moet aan hom reg doen teenoor hulle wat hom vals beskuldig. Hy bedoel nie dat hy sondeloos volmaak is nie, maar dat hy nie skuldig is aan die dinge waarvan valse mense hom beskuldig nie. Valse mense maak altyd valse beskuldigings terwyl hulleself in goddeloosheid lewe. Ons sien by Dawid dat nederigheid nie behels dat jy maar die valse beskuldigings moet aanvaar, en dat die Here se naam daardeur skade ly nie. Dawid neem standpunt in vir die waarheid, ook oor homself. Hy vra ook dat God, wat sy onskuld ken, sy saak vir hom sal veg. Die wet verbied dat ons valse getuienis teen ons naaste verkondig (Eks. 20:16). Dawid weet God is aan die kant van die reg en sal hom teen sulke mense, wat die wet skaamteloos oortree, beskerm.

 

Vers 1- 8: Hy wandel in opregtheid en vertrou op die Here, sonder om te gly. Hy wandel in integriteit en eenvoud en maak nie, in enige opsig, op homself staat nie. In alles is hy afhanklik van die Here. Hy is so oop met die Here dat die Here maar kan toets of hy die waarheid praat. Die Here sal dit nie anders vind as wat hy oor homself getuig nie, want hy is eerlik met die Here. Hy leef oomblik na oomblik vanuit God se goedheid en staan in die waarheid. Sy verhouding met die Here maak dat hy nie tuis is by vals en agterbakse mense nie. Hy kuier nie by hulle nie en het niks met hulle in gemeen nie. As hy die Here aanbid in die tempel, maak hy seker dat daar geen onbelyde sonde tussen hom en die Here is nie. Met ‘n rein hart en met rein hande wil hy die Here loof, en teenoor almal getuig van God se wonders in sy lewe. Dit wys dat hy voortdurend in alles op die Here vertrou en aan Hom die eer gee vir elke wonder waarin hy God se hand in sy lewe sien beweeg. Dit wys dus hoe brandend en opreg sy hart en gesindheid is om te getuig van hoe God Homself in die daaglikse lewe aan sy kind openbaar. Hy getuig nie net van dinge lank gelede nie. Dit wys dat sy verhouding met die Here op datum en reg is en dat hy nie in ‘n teruggevalle toestand is nie. Uit sy persoonlike verhouding met die lewende Here van die verbond, vloei ‘n spontane liefde vir die huis van die Here, en die openbaring van die heerlikheid van die Here – net soos Moses begeer het om die heerlikheid van die Here te sien. Wanneer iemand begeer om die heerlikheid van die Here te sien, gaan dit vir hom om die Here self en is dit ‘n bewys van ‘n naby en intieme verhouding met God.

 

Vers 9-12: Dawid se vertroue op die Here lei hom altyd na gebed. God moet help. Die Here sal tog nie die een wat in opregtheid wandel saam met wrede sondaars laat sterf as ‘n straf op sonde nie. God moet tog verskillend optree teenoor mense wat skandelike dade doen sonder dat hul gewete hul pla, en die een wat opreg lewe en ook sy sonde bely as hy soms oortree. Hy leef egter nie in die sonde, soos hulle wat hom vals beskuldig nie. Weer sê hy dat hy in opregtheid (integriteit) wandel. Om by sy onskuld te staan voor God en teenoor valse aanklagte is juis deel van sy opregtheid. Hy steek nie sonde weg nie, en is nie bewus van enige oneerlikheid in sy hart nie. Die Here moet hom verlos van sy vyande. Hy staan op gelyk grond. Dit beteken hy vertrou vas op die Here, want in Hom is geen afgrond wat hom sal laat val nie. Hy sal die Here loof in die byeenkomste van die gelowiges wat saam met hom die Here in opregtheid dien. Hy wat op die Here vertrou, is stabiel in sy geloofslewe, want die Here bring die vastigheid. Geloof staan nie op homself nie. Dawid vertrou nie op sy geloof nie. Hy kyk op na God en vertrou op Sy GENADE. Dit is vas en seker. Daarom jubel geloof al vooraf oor die oorwinning en brand om te getuig van God se ingryping wat gaan kom! Amen!