Ps 72 Gee dat die koning reg regeer

Deel hierdie boodskap op sosiale media!

BYBELSTUDIE OOR DIE PSALMS : Psalm 72

GEE DAT DIE KONING REG REGEER !

Hierdie is ‘n psalm wat vra dat God sy geregtigheid so aan die aardse koning van sy volk sal oordra, dat daardie geregtigheid gestalte sal kry in die wyse waarop die volk regeer word. Dan sal dit goed gaan met die volk en die regverdiges sal gelukkig en veilig onder sy heerskappy kan lewe. Volmaakte geregtigheid word van die koning verwag en dit sal eers vervul word in die ryk van die Messias. Dawid en Salomo se koningskap was ‘n heenwysing na die volmaakte heerskappy van die Messias wat aan die kom is. In elk geval moet die geregtigheid van God self af kom. Sy geregtigheid is die basis vir sy regering. Die koninkryk van God is gebou op die fondament van geregtigheid. Sonder geregtigheid sal enige koninkryk uiteindelik in duie stort. Daarom kan God se koninkryk alleen vir ewig bestaan, want dit is gebou op geregtigheid.

Verse 1 – 7 : Dit kon Dawid wees wat die gebed vir Salom bid, of dalk Salomo self. God word gevra dat die koning, wat namens Hom regeer, God se beginsels van geregtigheid reg sal toepas. Hier word nie gebid om aardse mag vir die koning, soos by die heidene die gebruik was nie. Hier word gevra dat die koning sy amp sal uitoefen volgens die geregtigheid van God. Geregtigheid is die grondslag van die troon van God. Die koning was ook die regter van die volk en moes oor hulle lewe regverdig oordeel om goed te kan regeer. So ‘n regering van geregtigheid sal oorvloedige vrede bring. Dit sal op alle gebiede goed gaan met die volk. Die armes en ellendiges, wat gewoonlik nie geld het om hul saak in die hof te beveg nie, sal deur die koning self beskerm en gehelp word. Die regering van geregtigheid sal ‘n seën wees vir die hele volk, soos reën wat op die aarde val en nuwe lewe voortbring. Die regverdige sal tot sy volle lewenspotensiaal kom, want hy pas in in ‘n stelsel van eerlikheid en orde. Vir so ‘n koning sal daar ontsag wees.

8 – 14 : Die koning, wat so regeer, se invloed sal wyd versprei. Hy sal oor ‘n groot gebied regeer, maar deur sy regverdige optrede ‘n seën word vir die hele aarde. Baie van dié oor wie hy nie direk regeer nie, sal tog onder sy gesag buig en hul rykdom met hom deel. Ja, op die ou end sal al die konings voor hom buig, weens die wysheid en geregtigheid waarmee hy regeer. God se geregtigheid, wat hy op aarde uitoefen namens God, gee aan hom die gesag. Dit is vervul in die regering van Salomo en sal volkome vervul word in die ewige heerskappy van Christus. Hy sal hom ontferm oor die armes en die behoeftiges. ‘n Koning wat regtig vir sy mense omgee, sal ‘n oneindige seën vir hulle wees. Die konings van die aarde soek almal om hulleself te verryk en om nog meer mag in te palm.

Verse 15 – 17 : Die gebed gaan nou om seën vir die koning, wat self so ‘n groot seën vir sy volk sal wees. Wanneer dit vir ‘n koning om sy mense gaan, gaan dit vir die mense al meer om hom. Hulle wil hê hy moet geseënd wees en dat dit met hom goed sal gaan. As hy sy lewe vir hulle oorgee, sal hulle hul lewens vir hom aflê. As hy vir hulle sorg, sal hulle hom dien met hul besittings. Die koning word vir hulle belangriker as wat hulle uit hom kan kry, want hyself is hulle sekuriteit. Waar op aarde kry mens so ‘n koning hier in die wêreld van selfsug en gierigheid? Daar was een in Palestina – twee duisend jaar gelede. Hy het sy lewe vir sy volk afgelë. Hy het nou ‘n groot volk wat gewillig is om hul lewens vir hom af te lê. Die gebed van Ps. 72 is vervul, byna in Salomo, maar finaal in Jesus die Here! In Hom is al die nasies geseën. Sy Naam sal vir ewig wees!

Verse 18 – 20 : Hierdie lofprysing sluit die eerste boek van die drie boeke van die Psalms af, en baan die weg vir dié wat kom. Die God van die Psalms is die enigste ware God. Hy alleen kan wonders doen. Hy is die lewende God en nie die uitdinksel van mense nie. Hy het hom aan Dawid en aan die volk geopenbaar op magtige wyses, sodat hulle hom werklik leer ken het. Sy geregtigheid en liefde is die grondslag van sy verhouding met sy volk. Hy is die betroubare Verbondsgod wat telkens sy volk en sy kind kom uitred het uit die mag van hul vyande. Hy het hom as betroubaar bewys in die praktyk. So ‘n God moet geloof en geprys word sonder einde. Op sulke lofprysing kan die regverdige net sê: ”Amen, ja, amen! Die hele aarde moet sy heerlikheid leer ken!”