Ps 87 Sion is God se stad

Deel hierdie boodskap op sosiale media!

BYBELSTUDIE OOR DIE PSALMS : Psalm 87

SION IS GOD SE STAD !

Die stad Sion is God se stad. Hy het dit op aarde uitgekies as die plek waar Hy in die midde van sy volk wil woon. Dit sal vir ewig die middelpunt van sy teenwoordigheid wees op aarde, ook in die nuwe Jerusalem. aardse Sion is ‘n afbeelding van die hemelse Sion waar God met sy engele vergadering hou. Al die gelowiges is daarheen oppad: ”Maar julle het wel gekom by Sionsberg en die stad van die lewende God, dit is die hemelse Jerusalem met sy miljoene engele, by die feestelike samekoms, die vergadering van die eersgeborenes wie se name in die hemel opgeteken is.” (Hebr. 12:22) berg Sion in Jerusalem is die plek van gemeenskap met God. Messias sal ook na Sion kom, en die hoeksteen word vir die gelowiges (Jes. 28:16).

1 – 3 : Die Sionsberg lê hoog en duidelik aan die noordekant van Jerusalem. Jerusalem is deur die Here self gestig. Die Here het die poorte van Sion lief bo al die ander dele van die land wat aan Jakob belowe is. Dit is die woonplek van God in die bedeling van die ou verbond. Die stad is vol van God se heerlikheid en verkondig die grootheid en majesteit van God: ”Die Here is groot en baie lofwaardig in die stad van onse God, sy heilige berg.” (Ps. 48:2) Dit bring vreugde oor die hele aarde, want daar openbaar die ware God hom voor die oë van al die nasies. Heerlike dinge word vir die stad voorspel. Die stad se heerlike toekoms is vas en seker weens beloftes wat God daaroor gemaak het. Verhewe geestelike dinge sal voortvloei uit God se teenwoordig-heid en sy liefde vir die plek van gemeenskap met sy volk.

Verse 4 – 6 : Die heerlike toekoms van Sion bestaan ook daarin dat hy geboorte sal gee aan geestelike kinders, wat regtig ware gemeenskap met God sal hê. Selfs uit die nasies wat Israel vyandig was, sal mense tot wedergeboorte kom, sodat hulle ook deel sal word van die volk van God. Hulle sal nie meer as vreemdelinge beskou word nie, maar as medeburgers van Jerusalem. Rahab (Egipte), Babel, Kus (Ethiopië), Filistea en Tirus sal mense hê wat die Here werklik ken. Dit sal wees asof hulle almal in Jerusalem gebore is, en daarom burgers van God se koninkryk. Die openbaring van God uit Sion sal hulle tot geestelike geboorte bring, dat hulle God sal ken in die gees. God hou hierdie gemeenskap met mense in stand sodat daar vir Sion ‘n groot volk sal ontstaan uit al die nasies. Elke persoon wat weergebore word, word in God se boek opgeskrywe. Nie een ware gelowige sal verloor word nie. God sal elkeen by die naam ken en elkeen van hulle sal God persoonlik ken.

7: Die redding van baie mense wat tot geloof kom weens die Godsopenbaring uit Sion, sal lei tot groot vreugde, sodat mense spontaan sal sing oor die verlossing. Hulle sal sing dat die fonteine in Sion is. Alle geestelike lewe sal soos lewende water uit Sion vloei. As die Messias kom, sal Hy hierdie beloftes ten volle waar maak. Hy sal geestelike lewe gee aan almal wat weergebore word. Daarom het Hy op die hoogtepunt van die loofhuttefees uitgeroep: ”As iemand dors het, laat hom na My toe kom en drink. Hy wat in My glo, soos die Skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het Hy gesê van die Gees wat dié sou ontvang wat in Hom glo.” (Joh. 7:37-39) Op Pinksterdag is die Heilige Gees op die berg Sion, in die bovertrek, op die Nuwe Testamentiese kerk uitgestort. Almal wat dors het, kan kom na die waters en dit gratis kry (Jes. 55:1). “En die Gees en die bruid sê: Kom! En laat hom wat hoor, sê: Kom! En laat hom wat dors het, kom; en laat hom wat wil, die water van die lewe neem, verniet.” (Open. 22:17) God belowe ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde. Die stad, die nuwe Jerusalem, sal neerdaal van God uit die hemel, en die tabernakel (woonplek) van God sal in volle heerlikheid op aarde wees (Open. 21:1-4). Daar sal volmaakte gemeenskap met God beleef word op ‘n volmaakte aarde. Die skeiding tussen hemel en aarde sal verdwyn. Daar sal geen trane, dood, droefheid , gehuil en moeite meer wees nie (Open. 21:4). Ja, voorwaar, daar word heerlike dinge oor die stad gesê!