Ps 9 Danksegging vir groot verlossing

Deel hierdie boodskap op sosiale media!

BYBELSTUDIE OOR DIE PSALMS: Psalm 9

 

DANKSEGGING VIR ‘N GROOT VERLOSSING

 

Psalm 9 en 10 is ‘n eenheid. Psalm 9 is ‘n loflied na redding uit ‘n krisis wat die digter tot by die dood gebring het. Terselfdertyd is dit ook ‘n getuienis oor die betroubaarheid van God in die uitredding van sy kinders uit aanvalle en bedreiging. Hierdie loflied is ‘n getuienis teenoor die wêreld.

 

Verse 1 – 13 : Die psalmis loof God openlik en is deur sy loflied ‘n getuienis teenoor die hele wêreld dat God regverdig oordeel oor al die handelinge van die mense, en daarom ook die verdrukte uitred en sy vyande verslaan. Die wonders van God is altyd in die Hebreeuse denke bonatuurlike wonderwerke waar die mens geen oplossing of uitkoms gehad het nie. Die vyande van die digter het self geval en selfs omgekom omdat die Here teen hulle begin veg het. Die Here het teenoor hulle opgetree omdat Hy nie net in die oordeelsdag gaan oordeel nie, maar nou al reeds op sy troon sit en oordeel tussen regverdige en goddelose. Hy gryp nou al dikwels vooruit in, nog voor die groot oordeelsdag, om sy kinders uit die aanvalle van die goddelose te red, en om goddeloses te straf sodat hulle gered kan word. In daardie proses straf Hy alreeds sy volk (kinders) se vyande. Daardeur bewys God Hom getrou aan sy verbondsvolk en openbaar Hom as die Regverdige God teenoor die nasies. Soos Hy nou al reeds op sy troon sit en oordeel, sal Hy eendag finaal oordeel in geregtigheid (v. 8-9). So is God dan ‘n rotsvesting vir die verdrukte gelowige. Dié wat God ken in ‘n persoonlike verhouding, vertrou op God en skuil by Hom (v. 10-11). Dit is die groot rede waarom God geprys moet word. Hy luister na die gebede van die wat in ‘n hulpelose toestand verkeer.

 

Verse 14 – 21 : Omdat die digter God as betroubaar leer ken het, kan hy altyd weer sy toevlug tot Hom neem in tye van aanvegtinge. Elke keer as God hom uit die poorte van die dood verlos, sal hy in die poorte van Sion gaan getuig teenoor ander wat God ook ken. Elke keer wil hy dan ook teenoor die ander gelowiges getuig van God se magtige dade. Hy laat die heidene val in die put wat hulle vir die gelowige grawe. Hul motiewe word deur God gelees en teen hulleself gedraai. Daarin vertoon God sy heerskappy en kom daar vrees vir God onder dié wat Hom nie ken nie. Die straf van God is ook ‘n wyse waarop God Hom aan die ongelowiges openbaar soos Hy Homself ook deur die verlossing van sy volk aan almal openbaar het. As die goddelose hulle nie bekeer na hierdie openbarings nie, sal hulle vir ewig verlore gaan. Dit sal egter nie met die gelowige gebeur nie en ook nie met sy verwagting dat God sal uitred nie. Dit kan ‘n tyd lank in tye van bedreiging lyk of God nie hoor en nie ingryp nie. Hy sal egter op die ou end in geregtigheid optree vanaf sy troon waar Hy vir ewig sit en alles beheer en stuur volgens sy raad.

 

Hy sluit die gedig af met ‘n gebed dat die Here sal voortgaan om teen die goddelose op te tree. Die Almagtige Verbondsgod moet nie toelaat dat die heidene hooghartig word en sy eer skade aandoen nie. God moet so kragtig optree dat Hy opstaan vanaf die troon waar Hy sit. So sal die hoogmoedige gesindheid van die sondige natuur van die sondige mens beteuel word. God moet voortdurend die ongelowige rebelle op hul plek sit.